2017. december 13., szerda

Pályázati felhívás Év Gyerekkönyve-díj 2017


Kedves Kiadók!

Hála Nektek, a 2017-es évben is nagyon sok jó gyerekkönyv jelenhetett meg Magyarországon. Köszönet azért, hogy fáradhatatlanul kitartotok a magyar szerzők és illusztrátorok mellett, hogy keresitek és lefordíttatjátok a legizgalmasabb, legsikeresebb külföldi gyerek- és ifjúsági irodalmat!
Ahogy azt tavaly ígértük, az általatok beküldött könyveket nemcsak a nemzetközi színtéren népszerűsítettük, hanem hátrányos helyzetű iskolák könyvtáraiba is eljuttattuk.

A tavalyi tapasztalatok alapján az idei felhívást még korábban meghirdetjük azért, hogy a zsűrinek legyen kellő ideje (újra)olvasni a könyveket és megalapozott szakmai döntést hozni. Sokan örültek, hogy a kategóriánkénti döntősöket (shortlist) bemutattuk, ezt idén is szeretnénk megtenni. Sőt az idei díjak sora tovább bővül, a HUBBY különdíja(i) mellett a Diákzsűri díját is kiosztjuk.

Milyen kategóriákban lehet jelölni könyveket?

Szerzői díj – Gyermekirodalom kategória (12 év alatti korosztály)
Szerzői díj – Ifjúsági irodalom kategória (12 év feletti korosztály)
Illusztrátori díj
Fordítói díj
Innovációs díj (olyan könyveket várunk, amelyek valamilyen szempontból újítónak számítanak, ebbe a kategóriába eredeti magyar és fordított külföldi könyvet is küldhettek)

Meddig kell kitölteni a nevezési lapot?

A nevezési határidő: 2017. december 31.
Az itt található online nevezési lapot töltsétek ki: https://goo.gl/forms/gl5cU7rKIllKhmbn1

Hogyan jelölhettek könyveket a díjra?

A nevezett könyvekből 2018. január 15-ig 3-3 példányt küldjetek a Petőfi Irodalmi Múzeumba Jeney Zoltán részére (1053 Budapest, Károlyi utca 16), illetve 1 elektronikus példányt a info@hubby.hu címre.

Egy könyvet több kategóriában is lehet nevezni, ebben az esetben nem kérünk kategóriánként 3-3 példányt, elég a 3 darab könyvet egyszer beküldeni, és a nevezési lapon jelölni, hogy melyik kategóriákban jelölitek.

Hogyan döntünk a díjról?

Az öttagú szakmai zsűri tagjai:
·         Bacsó Péter – magyartanár
·       dr. habil. Hermann Zoltán – egyetemi docens, a HUBBY elnökségének képviselője
·         Magonyné dr. habil. Varga Emőke – főiskolai tanár
·         Orosz Ildikó – szerkesztő, újságíró
·         Pálfi Zsuzsanna – iskolai könyvtáros
A zsűri munkáját idén újra Péterfy Gergely segíti tiszteletbeli elnökként.

Mi lesz a beküldött könyvek sorsa?

A beérkezett 3-3 példányok a HUBBY elnökségének döntése értelmében a következő sorsra jutnak:
·         1 példányt a HUBBY saját költségén eljuttat a Nemzetközi Gyerekkönyvtárba,
·         1 példányt a Fordítástámogatási Iroda a magyar gyerekkönyvek népszerűsítő munkájában használ,
·         1 példány részt vesz abban a projektben, amelynek során a nevezett könyveket a 2018/2019-es tanévben 10 magyarországi iskola könyvtárába eljuttatjuk, hogy azok megtekinthetőek, elolvashatóak legyenek. A könyvekhez könyvtárhasználati órák is kapcsolódnak majd. A tanév végén a könyveket a résztvevő iskolák könyvtárai között szétosztjuk. Sőt, a gyerekek szavazatai alapján a 2019-es Ünnepi Könyvhéten kiosztjuk a diákzsűri díját is!

Mikor lesz a díjátadás?

A díjátadásra az Ünnepi Könyvhét keretében kerül sor.
A kategóriánként nyertes könyvek szerzői oklevélben részesülnek.
Amennyiben Az Év Gyerekkönyve-díjat állami támogatásban részesítik, a támogatást teljes egészében a díjazottak kapják.

A HUBBY elnöksége fenntartja a jogot, hogy a győztes könyvek közül tegyen javaslatot az IBBY Honour Listjére.

A díjjal kapcsolatos kérdéseitekre a hubbyinfo@gmail.com címen válaszolunk.

A HUBBY elnöksége úgy döntött, hogy az idei évben sem lesz nevezési díj, viszont kérünk benneteket, akinek teherbíró képessége megengedi, járuljon hozzá az Egyesület működéséhez akár azzal, hogy belép a HUBBY-ba és a tagdíjat (3000 Ft) meghaladó mértékben támogatja céljainkat, közte az IBBY tagsággal és az Honour List jelöléssel kapcsolatos anyagi kötelezettségeinket.

Üdvözlettel

A HUBBY elnöksége

2017. szeptember 28., csütörtök

A HUBBY beszámolója

Ebben az évben is ugyanúgy folytatódik a HUBBY tevékenysége, mint eddig, amelynek köszönhetően számos lezárt és induló projektről számolhatunk be nektek. 

Lezárult programok:
A nyár elején, az Ünnepi Könyvhét keretében került kiosztásra az Év Gyerekkönyve-díj, amely a 2016-ban megjelent könyvekre vonatkozott. Az elnökség úgy értékelte, hogy a díjazásra kitalált rendszer, miszerint a kiadók által delegált könyveket a felkért zsűri először „short list”-ekbe rendezi, majd azokra szavaz, sikeresnek mondható. A díjazottak kiválasztásával és a díjak kiosztásával kapcsolatban a pozitív visszhang volt a jellemző. Az idei díjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma végül 500.000 Ft-tal támogatta.

Másik lezárult és sikeres programunk a Petőfi Irodalmi Múzeumban Jeney Zoltán, HUBBY alelnök által szervezett műfordító találkozó volt, ahol a világ minden tájáról érkeztek műfordítók (96 fő) A program egyik legizgalmasabbnak és legértékesebbnek ítélt eleme Szekeres Niki magyar gyermek- és ifjúsági irodalomról szóló előadása volt, mely sokak figyelmét irányította rá a kortárs magyar gyerekirodalomra; a kapcsolattartás azóta is folyamatos a résztvevőkkel.

A HUBBY jelenlegi helyzete:
                A HUBBY-nak jelenleg 58 tagja van, ebből 8 kiadó és 1 egyesület. A tagság gyarapodásának nagyon örülünk és a jogi akadályok elhárultával az elkövetkezendő időszakot az aktív, a tagságra erősen építő munka fényében tervezzük. Ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges a működésünket fedező tagdíjak befizetése! Ezért kérünk, amennyiben még nem rendezted 2017-es, esetleg 2016-os tartozásod (sem), úgy azt mihamarabb pótold, hogy a HUBBY-nak meglegyen a cselekvéshez szükséges alaptőkéje. A tagdíjakat a Magyar Gyerekkönyv Fórum számlaszámára (11712059-21180956) várjuk. A működésünket valamelyest biztosítja a Nemzeti Működési Alaptól elnyert 1 millió Ft-os működési támogatás, melyből befizettük az IBBY felé tagdíjunkat, mely 2000 svájci frank volt.

Fentiekből is látható, hogy a tagdíjakra óriási szükségünk van! Továbbá várjuk felajánló közreműködéseteket most induló projektjeinkbe, a honlap frissítésébe, a HUBBY hazai és nemzetközi kommunikációjának erősítésébe.

                Talán sokan értesültetek róla, de itt is tudatjuk a fájdalmas hírt, miszerint egyesületünk alapító tagja, Rigó Béla május 9-én elhunyt. Tanácsaival sokat segített az indulásban, személyének nagy tisztelet és köszönet, a sokáig tartó emlékezet jár.

                A nyár folyamán a HUBBY elnökségében változás következett be: Wittmann Ildikó lemondott az elnökségben betöltött pozíciójáról, helyét Tarr Ferenc vette át.

Előttünk álló programok, projektek:
1.       Konferencia
A tavalyi „Kézifékes fordulás”-konferencia folytatásaként 2018. januárjában a KRE GYIIK és a HUBBY közös rendezvényeként kerül sor egy újabb gyerek- és ifjúsági irodalmi konferenciára. A tervezett konferenciát az NKA támogatja 400 ezer Ft-tal, melynek szekciói korosztályok szerint fognak tagozódni, azaz az óvodásoknak szóló olvasmányoktól a Young Adult irodalomig szerveződnek az előadások. A konferencia nyílt, azonban regisztrációhoz kötött, várható helyszíne a Petőfi Irodalmi Múzeum. A pontos programot az ősz során tesszük közzé. A konferencia szervezője a HUBBY elnökség két tagja: Hermann Zoltán és Pásztor Csörgei Andrea.

2.       Pályázat könyvcsomagokra
Az Év Gyerekkönyve-díjra beküldött könyvekből korosztályos könyvcsomagokat állítottunk össze. A csomagokra köznevelési intézmények jelentkezhetnek, előnyt élveznek a hátrányos helyzetű településekről jelentkezők. A pályázat pontos kiírása megtalálható ide kattintva. A pályázat folyományaként tervezi a HUBBY kialakítani az Év Gyerekkönyve-díj diákzsűrijét, mellyel egy új kategóriát szeretnénk bevezetni a díjazásban. A pályázat koordinálásáért felelős a HUBBY elnökség két tagja: Bánfi Csilla és Pásztor Csörgei Andrea. Külön köszönet a segítségért Egri Krisztina könyvtárostanárnak.

3.       Kortárs irodalmat az iskolákba!
A HUBBY sikerrel pályázott 1 millió Ft értékben egy olyan iskolai program megvalósítására, melynek célja, hogy egy 3 alkalmas foglalkozássorozat keretében, összesen 5 – részben magyarországi, részben határon túli – iskolában találkozzanak gyerekek egy-egy kortárs magyar gyerekirodalmi szerző egy-egy munkájával. A program célja, hogy népszerűsítse a kortárs magyar gyerek- és ifjúsági irodalmat, illetve az intézményekben tanuló diákok és pedagógusok számára a korszerű pedagógiai módszerek segítségével élményben gazdag magyar nyelv és irodalom órák valósuljanak meg. A program ősszel indul és tavasszal ér véget. A program koordinálásáért felelős a HUBBY elnökség két tagja: Szekeres Niki és Tarr Feri

4.       HUBBY-videóblog
Különböző gyerekirodalmi fórumokon visszatérő téma, hogy nincs orientációs felület a pedagógusok, szülők számára a megfelelő gyerekkönyvek kiválasztásában, a mérlegelésben. Ennek érdekében a HUBBY egy videósorozat indítását tervezi. A videók szakmailag helytálló, ugyanakkor rövid, laza stílusban kívánják tárgyalni a gyerekkönyv választás témaköréhez kapcsolódó kérdéseket. A videósorozatot ősszel tervezzük elindítani és remélhetőleg, hosszú távon egy működő csatorna válhat belőle. A sorozat létrehozásáért az elnökségből Tarr Feri felelős.

5.       Mesemúzeum 5. születésnap
Szeptember 30-án egy egész napos programsorozattal ünnepli 5. születésnapját a Mesemúzeum. Az ünnep egyik szakmai partnere a HUBBY lesz, ahol egyrészt különböző programok révén népszerűsíti a kortárs magyar gyerekirodalmat, másrészt bemutatja saját működését is. A program koordinálásáért felelős Pompor Zoltán, a HUBBY-elnöke.

6.        SZERZŐI JOGOK, MISZJE-workshop:
Több szerző megkeresésének eleget téve a HUBBY megállapodott a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesülettel (MISZJÉ-vel), hogy október 26-án egy információs napot tart a magyar irodalmi jogdíjakkal, szerzői jogokkal kapcsolatban. Várjuk az érdeklődők jelentkezését, a részvétel regisztrációhoz kötött. A program koordinálásáért felelős a HUBBY elnökség tagja: Szekeres Niki. Kérjük, hogy részvételi szándékotokat és kérdéseiteket küldjétek el az nszekeres@gmail.com-ra október 10-ig, hogy ezt továbbíthassuk a MISZJE jogászának.

7.       Év Gyerekkönyve - 2017 meghirdetése
2017. december 31-ig várjuk a kiadók jelölését az Év Gyerekkönyve-díjra. A díj zsűrizésének a menete a tavalyiéval lesz azonos.

2017. augusztus 30., szerda

Pályázat ingyenes könyvcsomagokra köznevelési intézmények számára

A Magyar Gyerekkönyv Fórum (HUBBY) a Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsának (IBBY) Magyarországi tagszervezete, melynek - az anyaszervezethez hasonlóan - céljai között szerepel a magas színvonalú, igényes kiállítású könyvek eljuttatása a gyerekekhez, különös tekintettel a hátrányos helyzetű közösségekben élőkre. Ennek a célnak az elérésében az egyik segítőtárs az iskolai könyvtár, ám sajnálatos módon a köznevelési intézmények könyvtári állományfejlesztésre fordítható éves keretösszege minimális, illetve gyakran nincs is forrásuk, így a gyerekek egy része nehezen vagy egyáltalán nem tud hozzájutni olyan a friss, kortárs gyerek- és ifjúsági irodalmi kiadványokhoz, mely segíthetné az olvasóvá nevelésüket.
A 2016-os HUBBY - Év Gyerekkönyve-díj meghirdetésekor a Magyar Gyerekkönyv Fórum elnöksége úgy döntött, hogy a beérkezett példányok egy részét az olvasás népszerűsítése céljából eljuttatja 10 hátrányos helyzetű magyarországi iskola könyvtárába.

Jelen pályázat célja, hogy a Magyar Gyerekkönyv Fórum szervezésében gyerekkönyvkiadók felajánlása révén tíz, alacsony költségvetésből gazdálkodó, nagyrészt hátrányos helyzetű tanulókkal rendelkező intézmény iskolai könyvtára hozzájuthasson egy-egy kortárs gyerek- és ifjúsági köteteket tartalmazó könyvcsomaghoz. További cél, hogy a pályázat-nyertes iskolák tanulói közül kiválaszthassuk a HUBBY - Év Gyerekkönyve Díj 2017 Gyerekzsűrijének tagjait is.

2017. június 30., péntek

Az Év Gyerekkönyve Díjak laudációi

A 2016-os évre kiosztott Év Gyerekkönyve Díjak és a HUBBY - Magyar Gyerekkönyv Fórum által kiosztott alkotói díjak laudációit ezennel megosztjuk olvasóinkkal, használjátok szeretettel!


2017. június 21., szerda

Sosincs késő tanulni!

Gyerekirodalom szak a KRE-n! (4dik évad!)

Várjuk az érdeklődők jelentkezését a 2017 szeptemberében újra - már negyedik alkalommal - induló, 2 féléves, posztgraduális "Gyerekirodalom" szakunkra.


Év gyerekkönyve díjak - 2017

Az MTI is hírt adott róla, hogy az Év gyerekkönyve díjak kiosztásra kerültek!

Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak, a kiadóknak, a szerkesztőknek, akik szintén részesei a dicsőségnek!2017. június 3., szombat

Bölcsi, ovi, iskola...

Elérkeztünk az utolsó kategóriához, a gyerekkönyv írók 2016-os krémjéhez. 

Ebbe a kategóriába érkezett a legtöbb jelölés, így ez a rövidlista lett a leghosszabb. Nézzük, kik okozták a legminőségibb örömöket a 12 év alattiaknak a tavalyi évben:

Kertész Erzsi: PantheraKertész Erzsi: Állat KávéZooKertész Erzsi: Hello, Felség! (Göröngyös úti iskola)Lackfi János: Robban az iskolaKertész Edina: Dodó nyomozó és az idomított cápaElekes Dóra: Dettikéről és más istenekrőlKollár Árpád: A Völgy, írta TárkonyKiss Ottó: Ne félj, Apa!Király Levente: Van egy kutyánk...Mészöly Ágnes: Ez egy ilyen napSzigeti Kovács Viktor: Lúna gyermekei
2017. június 2., péntek

Mit olvassanak a nagyobbak?

Nem áll le a short list úthenger: a mai napon az ifjúsági irodalom legjobb tavalyi szerzőinek válogatottját mutatjuk be.

Ebben a kategóriában a 12 éven felülieknek szóló könyvek írói versenyeztek. Nézzük, kik érdemelnek a zsűri szerint nagyobb figyelmet:

Kalapos Éva: MasszaSzabó Borbála: Nincsenapám, seanyámMészöly Ágnes: SzabadlábonDávid Ádám, Gaborják Ádám (szerk.): Jelen!Hajdú-Antal Zsuzsanna: LéggömbökWéber Anikó: Az osztály veszteseLackfi János: Szerelmi nyomozás


2017. június 1., csütörtök

A fővilágosítók

Folytatjuk az Év Gyerekkönyve díj legjobbjainak kategóriánkénti listázását.

Most következnek az illusztrátorok, akik, ha a szó eredeti értelmét nézzük, megvilágítják a szöveget, fényre hozzák, láthatóvá varázsolják. Nézzük, kik lettek a kiválasztottak a 2016-os termésből:


Treszner Barbara: Dettikéről és más istenekrőlKasza Júlia: Nem meseDániel András: És most elmondom, hogyan lifteztemMolnár Jacqueline: Robban az iskolaNagy Norbert: A Völgy, írta TárkonyPaulovkin Boglárka: Ez egy ilyen napSimonyi Cecília: Kréta-rajz


2017. május 30., kedd

Újítók az élen

Következzék a második rövidsorozat: ezúttal a zsűri által legjobbnak ítélt innovatív könyveket mutatjuk meg.

Itt a kiadókban búvó spirituszt, a gyerekkönyv kiadás új útjait taposó vállalkozásokat értékelte a döntnöki kar.
Íme az innovációs kategória toplistája:

Berger kiadó, Nyulász Péter: Berger szimat szolgálatCsimota kiadó, Győri Bori - Szamarasz Vera Zoé: Nézd, ez én vagyok!AutiSpektrum Egyesület, Dr. Stefanik Krisztina: CsillagbuszNaphegy kiadó, Mészöly Ágnes: Ez egy ilyen napScolar kiadó, Nagy Diána: Japán-Magyar képes szótárTilosazÁ kiadó, Nényei Pál: Az irodalom visszavág (2)Trappancs Egyesület, Új élet, új mosolyKolibri kiadó, Tittel Kinga: Mesélő Budapest2017. május 29., hétfő

Versenyben a legjobbak

Közeledik a 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok, ennek örömére idén a Hubby - Magyar Gyerekkönyv Fórum szervezésében az Év gyerekkönyve díjak is kiosztásra kerülnek. 

A szakmai zsűri idén a következő tagokból áll:

Bánfi Csilla
Gombos Péter
Herédi Károly
Révész Emese
Varga Betti

A zsűri tiszteletbeli elnöke: Péterfy Gergely

A hetek óta tartó munka során kialakultak a kategóriák shortlistjei, amit folyamatosan közzéteszünk, hogy ne csak mi, hanem ti is velünk izguljatok!

Íme az első shortlist, a fordítói kategória jelöltjei:


Tótfalusi Ágnes: A repülő camembert, A cukrozott omlett (fordító) Lackfi János: Az informatikus kutyája (fordító)Szabó T. Anna: Dr. Seuss - Ha lenne egy cirkuszom (fordító) Dániel András: Ez Pött /az őskölök/ (fordító)Szabó Luca: Pán Péter (fordító)Molnár Krisztina Rita: Zen üzenetek (fordító) 


2017. május 10., szerda

Elhunyt Rigó Béla

Rigó Béla (1942-2017)

2017. május 9-én elhunyt Rigó Béla író, költő, aki a HUBBY alapító tagja volt. Emlékeim szerint minden közgyűlésen ott volt, ötleteivel, tanácsaival ezeken az alkalmakon és személyes beszélgetések során is támogatta az egyesület első tétova lépéseit. Utolsó beszélgetésünk során – a Városmajor egyik sarkán, egy buszmegállóban – is reménykedve beszélt egészségéről, kissé szomorkásan a Kincskeresőről (hiszen én is ígértem neki, hogy megmentjük persze…) és lángoló lelkesedéssel terveiről. Hiányozni fog jelenléte, de hiszem, hogy gyerekversei, irodalomszervező tevékenysége sokakat fog inspirálni, hogy együtt induljon útra Rigó Bélával a gyerekkönyvek világába.


Nálatok
leütik-e sárga
lámpavirágra
betévedt lepkét?
Vagy egy-két
gyöngéd intéssel ablakot tárva
a sötét szobából az éjszakára
elkülditek, jó éjt kívánva,
elég volt mára
nálatok...

S ha volna szárnyatok,
szállnátok utána.

(Rigó Béla, Nálatok laknak-e állatok, részlet)2017. május 5., péntek

„…már gyerekkoromtól ezt akartam csinálni (vagy operaéneklést, csak nem merek emberek előtt énekelni…)”


Máray Mariann Utazz Bálnabusszal! című könyvének képei idén bekerültek a Children's Book Fair - Bolognai gyerekkönyvvásár illusztrációs anyagába. Mini interjúnkban mesélt kollázsról, operaéneklésről na és persze könyvekről, könyvekről, könyvekről minden mennyiségben, egy hónappal a vásár után...

Hogyan kerültek be a képeid a bolognai illusztrációs kiállítás válogatásába? 
Beküldtem a képeket a pályázat kiírása szerint postán. Nincs nevezési díj, bárki pályázhat 5 db illusztrációval. Az elmúlt 3 évben mindig elfelejtettem a határidőt, ezért nem pályáztam, szerencsére idén eszembe jutott.

Mióta illusztrálsz, és miért a gyerekkönyv illusztrálás lett a fő profilod?
Már az egyetemen is ez érdekelt, gyakorlatilag az utolsó évtől jelentek is meg illusztrációim, utána néhány év kellett, mire meglett az első könyv. Vagyis: diploma – 2009, első könyv - 2012. De már gyerekkoromtól ezt akartam csinálni (vagy operaéneklést, csak nem merek emberek előtt énekelni…).

Milyen technikával dolgozol?
Manuális (nem számítógépes) technikákkal, leggyakrabban akrilfestékkel, de csináltam már kollázst, és színes ceruzával meg filccel is szoktam dolgozni.

Vannak-e olyan művészek, akár kész gyerekkönyvek, amik erősen hatnak rád?
Igen, nagyon sokan, bár viszonylag konzervatív vagyok, mert gyakran a gyerekkoromból beragadt dolgok tetszenek, vagy ami ahhoz hasonló, de ilyenek: Dr. Seuss, Maurice Sendak, Edward Gorey, Beatrice Alemagna és meg sokan mások. A magyarok közül Molnár Jacqueline, Dániel András, Réber László.

Min dolgozol most, és az utóbbi időszakból melyik volt a kedvenc munkád/munkáid?
A Csimota kiadónak csinálok – a kisbaba miatt igen lassan – egy könyvet, Várszegi Adél írta, és majmokról szól! Nagyon igyekszem, remélem, a Könyvhétre kijön.
Az utóbbi idők kedvence természetesen az Utazz te is Bálnabusszal! volt. Az állatok ábécéje is nagy kedvencem, na és a Varjak és a csörgőkígyó!

Van-e visszhangja a bolognai szelekciónak akár itthon, akár külföldön?
Van, már értek külföldi kiadói és ügynökségi megkeresések. Itthon pedig mindenki örült J.

Milyennek látod a magyar gyerekkönyv piacot? Milyennek a könyvek, mint könyvtárgyak, és nemcsak szöveghordozók megítélését? 
Óriásinak látom, nem is tudom elképzelni, hogy van-e ekkora felvevőpiaca. Hatalmasat változott a dolog az elmúlt 15 évben. Sok, gyönyörű könyv jelenik meg folyamatosan. Azért nem hiszem, hogy én elfogulatlanul látnám a helyzetet, mert egyrészt alkotóként benne élek, másrészt Budapest nagyon más, mint a vidék. Mindenesetre sokkal nyitottabbak lettek az emberek a kortárs illusztrációra, ezt biztosan látom, és azt is remélem, hogy nem csak dekorációként tekintenek rá a szöveg mellett.

2017. április 25., kedd

Pályázati felhívás Év Gyerekkönyve-díj 2016

Kedves Kiadók!

Hála Nektek, a 2016-os évben is nagyon sok jó gyerekkönyv jelenhetett meg Magyarországon. Köszönet azért, hogy fáradhatatlanul kitartotok a magyar szerzők és illusztrátorok mellett, hogy keresitek és lefordíttatjátok a legizgalmasabb, legsikeresebb külföldi gyerek- és ifjúsági irodalmat!

A Magyar Gyerekkönyv Fórum (HUBBY) most arra vállalkozik, hogy egy szakmai zsűri bevonásával kiválassza és jutalmazza a sok jó közül a legjobbakat. Ez azonban csak a Ti segítségetekkel valósulhat meg, támogassatok minket ebben, és küldjétek be 2017. május 2-ig az általatok legjobbaknak ítélt, 2016. január 1. és december 31. között megjelent könyveiteket.

Pályázataitokat az alábbi kategóriákban várjuk:

1. Szerzői díj – Gyermekirodalom kategória (12 év alatti korosztály)

2. Szerzői díj – Ifjúsági irodalom kategória (12 év feletti korosztály)

3. Illusztrátori díj

4. Fordítói díj

5. Innovációs díj (olyan könyveket várunk, amelyek valamilyen szempontból újítónak számítanak, ebbe a kategóriába eredeti magyar és fordított külföldi könyvet is küldhettek)

Hogyan jelölhettek könyveket a díjra?
A nevezett könyvekből 3-3 példányt küldjetek a Petőfi Irodalmi Múzeumba Jeney Zoltán részére (1053 Budapest, Károlyi utca 16), illetve 1 elektronikus példányt a hubbyinfo@gmail.com címre.

Egy könyvet több kategóriában is lehet nevezni, ebben az esetben nem kérünk kategóriánként 3-3 példányt, elég a könyvet egyszer beküldeni, és a nevezési lapon jelölni, hogy melyik kategóriákba jelölitek.

Az itt található online nevezési lapot töltsétek ki: https://goo.gl/forms/LEPNowqvkSOBv23M2.

Ne felejtsétek: a nevezési határidő 2017. május 2. (hétfő) éjfél.

Hogyan döntünk a díjról?
Az öttagú szakmai zsűri tagjai:

· Bánfi Csilla – könyvtárostanár, a HUBBY elnökségének tagja

· Révész Emese – művészettörténész

· Varga Betti – irodalomkritikus, tanár

· Herédi Károly – irodalomkritikus, a HÍD folyóirat szerkesztője

· Gombos Péter – főiskolai tanár, a HUNRA alelnöke

A zsűri munkáját neves közéleti személyiség segíti tiszteletbeli elnökként, akinek felkérése folyamatban van.


Mi lesz a beküldött könyvek sorsa?
A beérkezett 3-3 példányok a HUBBY elnökségének döntése értelmében a következő sorsra jutnak:

· 1 példányt a HUBBY saját költségén eljuttat a Nemzetközi Gyerekkönyvtárba,

· 1 példányt a Fordítástámogatási Iroda a magyar gyerekkönyvek népszerűsítő munkájában használ,

· 1 példány részt vesz abban a projektben, amelynek során a nevezett könyveket a 2017/2018-as tanévben 10 magyarországi iskola könyvtárába eljuttatjuk, hogy azok megtekinthetőek, elolvashatóak legyenek. A könyvekhez könyvtárhasználati órák is kapcsolódnak majd. A tanév végén a könyveket a résztevevő iskolák könyvtárai között szétosztjuk. Sőt, a gyerekek szavazatai alapján a 2018-as Ünnepi Könyvhéten kiosztjuk a diákzsűri díját is!

Mikor lesz a díjátadás?
A díjátadásra az Ünnepi Könyvhét keretében kerül sor.

A kategóriánként nyertes könyvek szerzői oklevélben részesülnek. Amennyiben Az év Gyerekkönyve-díjat állami támogatásban részesítik, a támogatást teljes egészében a díjazottak kapják.

A HUBBY elnöksége fenntartja a jogot, hogy a győztes könyvek közül tegyen javaslatot IBBY Honour Listjére.

A díjjal kapcsolatos kérdéseitekre a hubbyinfo@gmail.com címen válaszolunk.

A tavalyi kiadói fórumon felvetődött, hogy a Szép Magyar Könyv versenyhez hasonlóan az Év Gyerekkönyve-díjra jelölt könyvek esetében is legyen nevezési díj. A HUBBY elnöksége úgy döntött, hogy az idei évben ezt nem teszi kötelezővé, viszont kérünk benneteket, akinek teherbíró képessége megengedi, járuljon hozzá az Egyesület működéséhez akár azzal, hogy belép a HUBBY-ba és a tagdíjat (3000 Ft) meghaladó mértékben támogatja céljainkat, közte az IBBY tagsággal és az Honour List jelöléssel kapcsolatos anyagi kötelezettségeinket.

Amennyiben az egyesület tagjává szeretnétek válni, kérjük olvassátok el tagfelvétellel kapcsolatos információkat: http://hubbyinfo.blogspot.hu/p/blog-page_28.html.


Üdvözlettel

A Hubby elnöksége

2017. április 13., csütörtök

Egy jó kép ezer szónál többet mond

A szöveg nélküli könyvek versenye (Silent Book Contest ) 2014 óta a Bolognai Nemzetközi Gyerekkönyv-vásár kiemelt eseménye. A nemzetközi zsűri a vásárra 5-10 döntős könyvtervet szokott kiválasztani, ezek közül kerül ki a győztes, az elismerés nem csekély: a 4500 Eurós pályadíj mellett a győztes könyvet is megjelenteti az olasz CARTHUSIA Edizioni. Az eredményhirdetésre augusztusban kerül sor.
Az idei évben nagy örömünkre Maros Krisztina What Colour is Happiness? (Milyen színű a boldogság?) könyvterve is bekerült a döntőbe. Bolognából hazatérve többek között arról kérdeztük Krisztát, mire figyel az alkotó, amikor szöveg nélküli könyvet alkot.Miért gondoltad fontosnak, hogy indulj a Silent Book versenyen?

Két évvel ezelőtt figyeltem fel a pályázatra, és nagyon izgalmasnak tartom a szöveg nélküli képeskönyv műfaját. Másrészt folyamatosan figyelem a nemzetközi (elsősorban képeskönyves) versenyeket, mert szerintem hatalmas fejlődési lehetőség rejlik minden egyes pályamunka elkészítésében, és ilyenkor előkerülhetnek olyan ötletek is a fiókból, amelyek máskülönben sosem valósulnának meg.  Mire figyelsz, mit csinálsz másként, amikor egy silent bookot készítesz?

Nyilván, ami mindenki számára egyértelmű, ha nincs szöveg, akkor az illusztrációknak muszáj rendkívül kifejezőknek, „beszédeseknek” lenniük. Első ránézésre értenie kell felnőttnek, gyereknek (nemtől, kortól, nyelvterülettől, vallástól függetlenül), hogy mi történik az adott képen. Ezenkívül, az én könyvem esetében külön fejtörést okozott az oldalak közötti közvetlen összefüggések megoldása, mert nem egy konkrét meséről van szó, hanem a boldogság különböző (színű) pillanatairól. Tehát röviden: minden apró részletre figyelnem kellett, sokszor vissza-visszatérve egy már befejezettnek gondolt illusztrációhoz.Miért ezt a témát választottad?

Mindig rengeteg ötletem van egyszerre, ami paradox módon leginkább akadályoz abban, hogy bármelyik is megvalósuljon, mert hol az egyiket, hol a másikat érzem jobbnak, és persze nincs mindig idő saját terveket szövögetni. Egy ilyen pályázat ezért is inspiráló, mivel kijelöli a megfelelő irányt, és tisztábban látja az ember a félbehagyott maszatolásokban rejlő lehetőségeket. A Silent Book pályázat most éppen ennek az ötletnek kedvezett, mert a színekkel való játék olyannyira jól működik szöveg nélkül, hogy másképp nem is tudnám elképzelni.Milyen a visszhangja a döntős szereplésednek?

Egyelőre csupa pozitív visszajelzést kaptam, már kint, a vásárban, és azóta e-mailben és a közösségi oldalakon is. Bár korábban voltam már döntős egy nemzetközi pályázaton, így azt biztosan megtanultam, hogy ez a „visszhang” hamar lecseng, és igazából az számít, hogy hogyan tudok a továbbiakban ezekből a (főként szakmai) tapasztalatokból építkezni. Milyen benyomásaid voltak a könyvvásárról? Volt-e olyan könyv, téma, motívum, ami felkeltette a figyelmedet?


Idén harmadszor voltam kint Bolognában, és még mindig óriási élmény számomra a vásár. Szinte a levegőben érezni a kreatív energiákat! Persze, rengeteg olyan könyv volt, amelyik nagyon megfogott. Általában a spanyol, olasz, argentin és portugál képeskönyvek vizualitása áll hozzám legközelebb, de idén több szlovén és lengyel kötetet is szívesen lapozgattam.


A képek forrása: