Jegyzőkönyvek

2018. június 12-i elnökségi ülés
Jegyzőkönyv

Helyszín: Jégkert Büfé (2014 Budapest, Bakfark Bálint utca 2.)
Időpont: 2018.06.12. 17.00

Jelen vannak: Pompor Zoltán, Besze Barbara, Szekeres Nikoletta,
Tarr Ferenc, Jeney Zoltán, Varga Betti


Elnök megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.
Elnökség egyhangúlag elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.
Levezető elnök: Pompor Zoltán (egyhangú + 1 tartózkodás) Jegyzőkönyv-vezető: Varga Betti (egyhangú + 1 tartózkodás)


Napirendi pontok:

Év Gyerekkönyve díj és díjátadó
  • Elnökség egyhangúlag elfogadja Szekeres Nikoletta beszámolóját az Év Gyerekkönyve díjátadóról.
  • Elnökség egyhangú döntése értelmében jövőre külön alprogramként látogat el a HUBBY az Év Gyerekkönyvei jelöltjeivel iskolai könyvtárakba
  • és a megyei, városi könyvtárakba.
  • A programhoz szakmai együttműködő partnereket kér fel a HUBBY, kapcsolattartónak Besze Barbara jelentkezett,
  • Elnökség megvitatja a Diákzsűri idei tapasztalatait, javaslatot dolgoz ki a következő évi Diákzsűri működésére, Tarr Ferenc koordinátori szerepet vállal.

2017. június 21-i elnökségi ülés
Jegyzőkönyv

Helyszín: Csiga presszó (Budapest Vásár utca 2.)
Jelen vannak: Hermann Zoltán, Jeney Zoltán, Pásztor Csörgei Andrea, Pompor Zoltán, Szekeres Nikoletta, Tarr Ferenc

Az egyesület elnöke megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.
Levezető elnök: Pompor Zoltán (5 igen, 1 tartózkodás)
Jegyzőkönyv-vezető: Szekeres Nikoletta (5 igen, 1 tartózkodás)
Napirendi pontokat az elnökség egyhangúlag elfogadta.

1.      Új tagok felvétele, tagnyilvántartás, tagdíj
Az elnökség szavaz az új tagok felvételéről, az egyesület új tagjai az elnökség egyhangú szavazata alapján:
·         Székely Rozi
·         Pacskovszky Zsolt
·         Kelemen Réka
·         Szegedi Katalin
·         Kollár Árpád
·         Kerchy Anna
·         Kertész Erzsi
·         Scolar Kiadó
Menjen ki értesítő levél a tagdíjelmaradással (2016, 2017) kapcsolatban. Felelős: Pompor Zoltán
A taglista frissítése (elérhetőségek). Felelős: Pásztor Csörgei Andrea.

2.      Az Év gyerekkönyve-díj
Az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a zsűri tagjai az alábbiak szerinti honoráriumban részesüljenek.
·         Varga Betti, Révész Emese 10.000-10.000 Ft
·         Bánfi Csilla, Gombos Péter, Herédi Károly 15.000-15.000 Ft
A zsűri értesítése, számlák bekérése. Felelős: Szekeres Nikoletta.
A kulturális államtitkárságtól az ígért 1 millió forint helyett 500.000 forintot kapott az egyesület a díjazásra, ráadásul az adminisztratív teendőket is az egyesületnek kell elvégeznie. Pompor Zoltán egyeztetési lehetőséget kért Hoppál Péter államtitkártól, amennyiben 2017. 06. 26-ig nincs információnk arról, hogy változna a díj összege, akkor Szekeres Nikoletta megírja a díjazottaknak az összeget és azt, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatban az egyesület keresni fogja a nyár folyamán a díjazottakat.
Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy az Év gyerekkönyve-díjat elnyert kiadványok számára matricaterv készüljön, és erre Nagy Norbert grafikust kérje fel Jeney Zoltán.
A díjazott laudációk kerüljenek fel a drive-ra, és kerüljenek kiküldésre a kiadók számára. Felelős: Pompor Zoltán (felrakja) és Szekeres Nikoletta (körbeküldi).
A pályázatra beküldött könyvek közül azok, amelyekre a müncheni Nemzetközi gyerekkönyvtár igényt tart jussanak el Münchenbe. A könyvek szállítását Jeney Zoltán és Szekeres Nikoletta vállalta (július 17-én). Az egyesületi költségvetésből forrást kell biztosítani az szállításra.

3.      Az Egyesület alapszabályának módosítása
Tarr Ferenc elnökségi tagságával kapcsolatban meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e módosítani az alapszabályt. Felelős: Pompor Zoltán.

4.      Működési támogatás, nyertes pályázatok
Az egyesület a Nemzeti Együttműködési alaptól 1 millió forint működési támogatást kapott. A beadott pályázat 3 millió forintról szólt. Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a csökkentett összeg ellenére prioritása van az IBBY tagdíj és a Honour List díja befizetésének. A maradék összeget könyvelői szolgáltatás igénybevételére, banki- és postaköltségre, valamint PR kiadásokra fordítja az Egyesület.
Az elnökség támogatja, hogy a pályázatok elszámolásához adminisztratív munkatársat keressünk.
A működési támogatás és az államtitkársági gyerekkönyv-díj támogatás elszámolásának felelőse: Pompor Zoltán.
Az NKA támogatás elszámolásának felelőse: Tarr Ferenc és Szekeres Nikoletta.

5.      Projektek
Elnökség egyetért abban, hogy minden projektnek legyen felelőse az elnökségből, a megvalósításba szükséges bevonni a tagságot is.
1)      Konferencia – nyertes NKA pályázat (400.000 Ft)
A tavalyi „Kézifékes fordulást is tud” konferencia folytatásaként ősszel a KRE GYIIK és a HUBBY közös rendezvényeként kerül sor gyerek- és ifjúsági irodalmi konferenciára. Tervezett téma: felső tagozatos olvasmányok. Szekciók nélkül, kb. 10 plenáris előadás. Lehetséges helyszín: OPKM, PIM. A konferencia napját megelőző délutánra a Mesebeszéd kötethez kapcsolódó beszélgetést tervezünk.
Elnökségből felelős: Hermann Zoltán és Pásztor Csörgei Andrea.
2)      Könyvturné
Az Év gyerekkönyve-díjra beküldött könyvekből könyvcsomagok összeállítása és azok eljuttatása módszertani anyagokkal pályázat keretében hátrányos helyzetű iskolák könyvtárai számára.
Augusztus végén jelenjen meg pályázat – iskolai könyvtárak számára. Ebben hívjuk fel a diákokat rövid ismertetők írására a könyvekről. A legjobb ismertetőket író diákokból diákzsűri alakul, akik a 2017-es könyvek közül kiválasztják a diákzsűri kedvenc könyvét.

Elnökségből felelős: Pásztor Csörgei Andrea és Bánfi Csilla
Projektterv első változata július 15-ig készüljön el.
Július folyamán kerüljenek kiválasztásra a könyvcsomagokba kerülő könyvek. Erről Pásztor Csörgei Andrea egyeztet Jeney Zoltánnal.
3)      Országjáró – nyertes NKA pályázat (1 millió)
A program során az Egyesület vállalja, hogy magyarországi és határon túli (Felvidék, Vajdaság, Erdély) hátrányos helyzetű intézménybe kortárs gyerekkönyv szerzőket és szakértőket juttat el azzal a céllal, hogy népszerűsítse a kortárs magyar gyerek- és ifjúsági irodalmat, illetve az intézményekben tanuló diákok és pedagógusok számára a korszerű pedagógiai módszerek segítségével élményben gazdag magyar nyelv és irodalom órák valósuljanak meg.
Elnökségből felelős: Szekeres Nikoletta és Tarr Ferenc
Projektterv első változata: július 15-ig
4)      Videóblog
A KRE GYYIK képzés végzőseinek bevonásával 2-3 perces videók készülnek, amelyek a szülőket, pedagógusokat stb. segítik a gyerekkönyv-választásban.
Elnökségből felelős Tarr Ferenc

6.      Egyebek
Kerüljön fel egy sajtólista a drive-ra. Felelős: Szekeres Nikoletta.

Az elnökség egyetért azzal, hogy a HUBBY szakmailag kapcsolódjon be a Plüss műhely őszi rendezvényeibe.

~~~~~~~~~~


2016. október 14-i elnökségi ülés
jegyzőkönyv


Helyszín: Budapest, Anker-klub, Anker köz 1-3.

Jelenlévők:
1.      Hermann Zoltán
2.      Jeney Zoltán
3.      Pompor Zoltán
4.      Szekeres Nikoletta
5.      Wittmann Ildikó

Titkár megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. Elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amellyel kapcsolatban az alábbi döntések születnek.

Levezető elnök: Pompor Zoltán
Jegyzőkönyv-vezető: Szekeres Nikoletta
Napirendi pontok: egyhangúlag elfogadva

Tagfelvétel
 Az Elnökség döntést hoz arról, hogy a már hivatalosan működő HUBBY tagokat toboroz. Eddigi tagjait értesíti a folyamatban lévő ügyekről, felhívja figyelmüket a tagdíjfizetési kötelezettségre. A leendő tagokat (kiemelten a 2015 februárjában szándékukat kifejezőket és a könyvkiadókat) ugyancsak levélben értesíti a jelentkezés hogyanjáról. A tagfelvételi lehetőséget egyéb fórumokon is meghirdeti.

Közgyűlés
 A HUBBY idei második közgyűlése (első az alakuló közgyűlés volt) 2016. november 17-én, 17 órakor a Petőfi Irodalmi Múzeumban kerül megrendezésre, erről az elnökség a tagságot a közgyűlést megelőzően két héttel értesíti. A közgyűlésen elhangzik az előző évi beszámoló, illetve a témagazdák prezentációja a tervekről.

Az Év gyerekkönyve díj
 Elnökség megbízza Pompor Zoltánt, hogy a november 17-i közgyűlésen ismerteti az ütemtervet és a kiírás tervezetet. 

Írókölcsönző program
 A Fiatal Írók Szövetsége által működtetett (és Varga Betti - FISZ elnökségi tag által kidolgozott) Írókölcsönző program gyerek- és ifjúsági irodalmi verziója kidolgozásra kerül a HUBBY által is, különös tekintettel azon körzetekre, ahol nagy többségben halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek élnek. Ennek képviselője Szekeres Nikoletta, aki a programot 2016. november 17-én, a közgyűlésen ismerteti. A korábban tervezett könyvhátizsák projektet (melynek gazdája Pásztor Csörgei Andrea) ehhez programhoz illesztjük.

Blog
A megújult hubbyinfo.blogspot.hu 2016 szeptembere óta folyamatosan frissül. Az elnökség megállapodik abban, hogy az oldal működéséért Wittmann Ildikó és Szekeres Nikoletta a felelős.
Bolognai könyvvásár
Jeney Zoltán informálja a tagságot a tavalyi és az idei fejleményekről a Bolognai Könyvvásár ügyében a november 17-i közgyűlésen.

Jelölés IBBY díjakra, könyvdíjak
Az Elnökség megbízza Wittmann Ildikót a nemzetközi díjak folyamatos nyomon követésével.
Felmérés az olvasói szokásokról
Jónásné Bánfi Csilla és Hermann Zoltán felmérése. Az elnökség fontosnak tartja ezt a kutatást, ezért felkéri a témagazdákat, hogy továbbra is gondozzák a feladatot.

Kézifékes fordulást is tud konferencia
A Károli Gáspár Tudományegyetem és a HUBBY közös szervezésében megrendezésre kerülő szakmai konferencia körüli egyeztetés. Az elnökség elfogadta, hogy a HUBBY honlapján rövid ajánlók jelennek meg a rendezvény előadásairól. Ezeket Hermann Zoltán és Szekeres Nikoletta gyűjti össze és publikálja.