Mi az IBBY?

A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) nonprofit szervezet, mely világszerte képviseli azokat, akik könyvet adnak a gyerekek kezébe.

Az IBBY célja
  • hogy a gyermekkönyvek révén előmozdítsa a nemzetek kölcsönös megértését. 
  • hogy a gyerekek a világon mindenütt irodalmi és művészi értelemben magas színvonalú könyvekhez jussanak. 
  • hogy elősegítse a minőségi gyermekkönyvek kiadását és terjesztését, különösen a fejlődő világban. 
  • hogy támogatást, képzést biztosítson a gyermekekkel és gyermekirodalommal foglalkozók számára. 
  • hogy ösztönözze a gyerekirodalommal kapcsolatos kutatást és tudományos munkát. 

Az IBBY szervezete
Az IBBY Zürichben alakult 1953-ban. Ma világszerte több mint hatvan Nemzeti Szekciója működik.

Tagjai között vannak magas színvonalú könyvkiadással és rendszeres olvasó-programokkal büszkélkedő országok, de olyanok is, ahol csupán néhány elszánt szakember végzi a gyermekkönyv-kiadással és -terjesztéssel kapcsolatos úttörő munkáját.

A Nemzeti Szekciók szervezete igen eltér egymástól – egyesek nemzeti, mások regionális vagy nemzetközi szinten működnek. A Nemzeti Szekció nélküli országokban egyéni IBBY-tagság is elképzelhető.

A Nemzeti Szekciók tagsága szintén igen eltérő; lehetnek írók, illusztrátorok, kiadók, szerkesztők, hírlapírók, kritikusok, egyetemi oktatók, diákok, könyvtárosok, könyvkereskedők, társadalmi munkások és szülők.

Az IBBY irányelveiről, és egyes akcióiról a tíz tagú és az Elnök által irányított Végrehajtó Bizottság dönt. A bizottság tagjai tíz különböző országból származnak. A testületet a Nemzet Szekciók választják a kétévenkénti IBBY Kongresszusok alkalmával megtartott Közgyűlésen.

A Nemzeti Szekciók évenként befizetett tagdíjai alkotják az IBBY egyetlen rendszeres jövedelmét. Ezért az IBBY-tevékenységek finanszírozásához külső támogatók szükségesek.

A kormányzatoktól független szervezet, mely hivatalosan is helyet kapott az UNESCO és az UNICEF szervezetében, a gyermekkönyvek ügyének képviselője. Az IBBY követi az Egyesült Nemzetek Szervezete által 1990-ben elfogadott Gyermekjogok Nemzetközi Nyilatkozatában meghirdetett elveket. A Nyilatkozat egyik legfontosabb megállapítása, hogy a gyermeknek joga van az általános képzéshez, és ahhoz, hogy közvetlenül hozzájusson az információkhoz. Az IBBY kezdeményezésére megfogalmazott határozat felszólít minden nemzetet, hogy támogassa a gyermekkönyvek kiadását és terjesztését.

Az IBBY kiterjedt kapcsolatokat ápol igen sok nemzetközi szervezettel, valamint a világon működő valamennyi gyermekkönyv-intézettel, továbbá rendszeres kiállítóként jelentkezik a Bolognai Nemzetközi Gyermekkönyvvásáron és más nemzetközi könyvseregszemléken.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése